เกี่ยวกับเรา


         บริษัท สยามสตีล กัลวาไนซิ่ง จำกัด  สาขา2  ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2534 โดยการร่วมทุนระหว่างบริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด, บริษัท สยาม อิลิเมลกรุ๊ป จำกัดและ PROGRESS MANUFACTURING CO.,LTD. ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศสิงคโปร์ ที่มีความเชี่ยวชาญในการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (Hot Dip Galvanized) 

               
         ปัจจุบัน บริษัท สยามสตีล กัลวาไนซิ่ง จำกัด นับเป็นหนึ่งในบริษัทฯ ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประเทศไทย โดยดำเนินธุรกิจการบริการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน จำนวนเตาชุบมากที่สุดในประเทศมีจำนวนถึง 5 เตา ประกอบด้วย 3 บริษัท กระจายตั้งตัวอยู่ในพื้นที่ต่างๆ สามารถรองรับงานที่ต้องการป้องกันการผุกร่อนจากสนิม ตามมาตรฐานสากล เช่น ASTM A123/A153, BS 729, BS EN ISO 1461 ฯลฯ เพื่อดำเนินการบริการชุบสังกะสี รองรับสำหรับบริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด ,บริษัท สยามสตีล ทาวเวอร์ จำกัด รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ทั้งของภาครัฐบาลและเอกชน ซึ่งเป็นงานประเภทต่างๆ เช่น เสาไฟฟ้าแรงสูง,งานโครงสร้าง,งานขึ้นรูป ฯลฯ บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ทันสมัย รับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นเตาชุบขนาดใหญ่ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติที่สะอาด ประหยัดการใช้พลังงาน มีการนำมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015 ที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญมาใช้ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร
 
         กลุ่ม บริษัท สยามสตีล กัลวาไนซิ่ง จำกัด มีโรงงานที่ให้บริการงานชุบสังกะสี แบบจุ่มร้อน รวม 3 แห่ง ดังนี้

สำนักงานใหญ่ : 65/175 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ   บิสเนส เซ็นเตอร์ ชั้น 21 ถ.พระราม 9   แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โทรศัพท์ (02)246-9988   โทรสาร (02)247-9944,354-1556
ลำดับชื่อบริษัทสถานที่ตั้งกำลังการผลิต (ตัน/เดือน)ประเภทงานชุบ / ขนาดบ่อชุบ
1.สยามสตีล กัลวาไนซิ่ง (สาขา 1)29 ม.4   นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 182305,500
General Dipping
1.6 x 13.5 x 2.5
1.8  x 9.0 x   3.0
2.สยามสตีล กัลวาไนซิ่ง (สาขา 2)360 ม.17 ซ.7 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ   105703,500
General Dipping
1.6 x 13.5 x 2.5
Spinning Dipping
1.6 x 7.0 x 2.5
3.ระยอง กัลวาไนซิ่งโครงการนิคมอุตสากรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด   (ระยอง)  36 ม.4 ถ.ยุทธศาสตร์ สาย 331 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 211402,500
General Dipping
1.6 x 13.5 x 2.5นโยบายคุณภาพ ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดเป็นนโยบายคุณภาพ ดังนี้ 

‘’บริษัท สยามสตีล กัลวาไนซิ่ง จำกัด จะผลิตสินค้าคุณภาพและบริการ เพื่อให้บรรลุตามข้อกำหนดและความพึงพอใจของลูกค้า ตลอดจนบริษัทฯ ต้องรักษาและพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง”

แนะนำการชุบบริษัท สยามสตีล กัลวาไนซิ่ง เป็นผู้ให้บริการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนในรูปแบบ General Dipping สำหรับชิ้นงานโครงสร้างทั่วไปที่มีขนาดใหญ่ เช่น เสาไฟฟ้าขนาดต่างๆ บีมเชื่อมประกอบ สะพานทางเดิน ฯลฯ  และ Spinning Dipping สำหรับชิ้นงานขนาดเล็กจำพวกสลักภัณฑ์ตต่างๆ เช่น น็อต สกรู แหวนอีแปะ ฯลฯ  โดยทางบริษัทฯมีทีมงานที่มีประสบการณ์สูงพร้อมทั้งด้านบุคลากรและวิศวกรรมในการออกแบบสำหรับงานชุบสังกะสี ตลอดทั้งเครื่องจักรต่างๆ ที่ทันสมัย มีระบบดูดควันที่มีประสิทธิภาพ พร้อมใบรับรองคุณภาพ(Certificate)การชุบแบบจุ่มร้อน(Hot Dip Galvanized) ตามมาตรฐาน ASTM A123/A153 หรือ มาตรฐานอื่นๆ ตามความต้องการลูกค้า


...